Anders Grönvall

Statistiker, VD

Filosofie magisterexamen i statistik från Linköpings Universitet. Har arbetat som statistiker på Statens Jordbruksverk i sex år. Har även arbetat en hel del med undervisning. anders@inferens.se