Inferens Statistkkonsult startade sin verksamhet våren 1999 under namnet A.Grönvall Statistik & Analys. Verksamheten under de första åren var till största delen inriktad mot undervisning. Efterhand har företaget växt och utökat sin verksamhet. 

Verksamhetsidén är att erbjuda företag, myndigheter och högskolor statistisk kompetens på kunsultbas.

När informationsmängden i samhället ständigt ökar är det viktigt att kunna ta fram, analysera och använda informationen på ett riktigt sätt. Det är i denna process Inferens Statistikkonsult verkar. Att tolka den information som finns på ett för uppdragsgivaren riktigt sätt är viktigt precis som att det är viktigt att den statistik som skapas så riktigt som möjligt beskriver verkligheten.