Årsbästa               Klubbrekord

Utomhus   Inomhus        Utomhus    Inomhus

    2002            2002

    2003            2003

    2004            2004

    2005            2005

    2006            2006

    2007            2007

    2008            2008

    2009            2009

    2010            2010
    2011            2011

    2012            2012
    2013            2013
    2014            2014
    2015            2015
    2016            2016

    2017            2017

    2018            2018

    2019           2019
    2020           2020
    2021           2021

    2022           2022