På följande sidor finns klubbrekord för IK Hakarpspojkarna. Felaktiga eller saknade resultat kan meddelas till    

    Anders Grönvall.

   I ungdomsklasserna ska rekorden än så länge ses som preliminära då genomgång av resultat än så länge

    endast gjorts tillbaka till 1960. I enstaka fall kan bättre resultat gjorts innan detta år.

 

   Klubbrekord i ungdomsklasserna redovisas endast för grenar enligt det grenprogram som Svenska

   Friidrottsförbundet redovisar.

    © IKHP- friidrott