Inferens Statistikkonsult arbetar mot kunder inom vitt skilda områden. Behov av statistik och statistisk kompetens finns i allt från industriföretag till rena forsknings och vetenskapliga processer. Kunder som Inferens Statistikkonsult hittills arbetat mot är exempelvis: