Funktionärsinformation Knatteknatet (IKHP)

Vi har en riktig fest framför oss! Den 28 maj arrangerar vi Knatteknatet i Knektaparken. Här följer lite information till er som ska vara funktionärer, eller känner att detta vill jag vara med och hjälpa till med. Det är första året som IKHP arrangerar Knatteknatet men 2018 arrangerade vi Kalviknatet som i princip är samma koncept men med annan huvudsponsor. Vi har samlat lite information om vad själva tävlingen innebär för er som ska vara funktionärer. Också kompletterat med filmer från motsvarnde lopps (Kalvinknatet 2018) som genomfördes i Hässleholm (en av 20 orter).

Hässleholm har kört loppet i många år och hade ca 1500 anmälda. I vår planering räknar vi med 500-600 första året för att öka kommande år.

En funktionärsuppgift innebär ca 3-4 timmars arbete. Vi kommer att behöva personer redan för byggande av arenan under dagen samt för nummerlappsutdelning från 15.00.

Uppgifter innan loppet.

1. Nummerlappsutdelning på Spobik söndagen den 26 majmellan 12.00-16.00 - Utdelning av nummerlappar och t-shirts till tävlande. Alla nummerlappar kommer att ligga i kuvert i nummerordning. På kuvertet står startnr, namn och anmäld tröjstorlek. Nummerlapparna ligger i ett antal lådor (tex nr 1-100 i låda 1, nr 101-200 i låda 2). Nummerlapper kommer även att delas ut på tävlngsarenan (se nedan).

2. Bygga arenan. På måndagen kommer vi under dagen att bygga arenan, sätta upp tält, markera av banan mm. Det kommer att behövas några fler där.

Uppgifter/positioner under loppet

1. Nummerlappsutdelning - Utdelning av nummerlappar och t-shirts till tävlande. Alla nummerlappar kommer att ligga i kuvert i nummerordning. På kuvertet står startnr, namn och anmäld tröjstorlek. Nummerlapparna ligger i ett antal lådor (tex nr 1-100 i låda 1, nr 101-200 i låda 2). (Film). Vi kommer även att dela ut nummerlappar på Spobik Ekhagen söndagen innan loppet (se ovan).

2. Efteranmälningar - Ta emot efteranmälningar och registrera i datasystem. Den aktiva (föräldern) skriver i uppgifter om barnet på en blankett som finns utskriven.. Funktionären tar emot lappen, skriver startnummer på lappen och lämnar ut startnummer samt t-shirt till den aktive. Betalning (180 kr) tas emot per swish eller kontant. Separata nummerlappar för klasser där tidtagning sker (födda 2007-2010). Informationen på ifylld blankett förs efterhand in i system..

3. Uppvärmning - Sköts av Nordic Wellnes inför varje klass. Ca 3-4 minuer innan start görs en gemensam uppvärmning på ca 2 minuter. (Film)

4. Start - Inför start ska barnen stå redo för uppvärmning och bakom startlinjen. Speaker sköter start med nedräkning Efter start är 2-3 personer förlöpare och 1 person efterlöpare. Förlöpare springer till ca 100m före målgång. Inslåpp i startfållan sker för klass direkt efter att föregående klass startat. Det kan behövas att någon person står och informerar om vilken klass som är på gång. (Film1, Film2, Film3, Film4).

5. Banan - Några personer är utsatta på speciella punkter längst banan. Dessa punkter kan platser där utomstådende ska komma igenom, punkter där bansträckningan ändras.I uppgiften ingår också att hålla koll på att banmärkningen inte rivs ner, blåser ner eller på annat sätt blir fel.

6. Målgång - När barnen går i mål ska de få en medalj och en chokladdryck. Delas ut av funktionärer. De som går i mål som 1:a, 2:a eller 3:a tas till sidan av funktionär för utdelning av pokal. Prisutdelning sker av speaker enligt uppgjord tidtabell. (Film1, Film2, Film3)

7. Tidtagning - I 2019 års lopp kommer ingen tidagning att ske. De 10 första i mål för åldersklasserna 2008-2011 får en placering.

8. Visa upp friidrott - Vi kommer att ha en särskild plats på arenan där barn får testa friidrott, stående längd, häcklöpning och kast mot en kastvägg. Funktionärerna leder barnen genom detta.

9. Servering/kiosk - Vi kommer att ha en serveringsdel med enklare försäljning. Som funktionär ser man till att ta betalt, fixa korv med korvbröd samt hålla ordning och resa på varorna. (Film).

10. Sjukvård - Preliminärt Röda korset.

Efter loppet kommer vi att behöva hjälp med att städa och plocka undna hela arenan.

På arenan kommer det att finnas hoppborg/ar som sköts av leverantören. Det kommer även att finnas några tält med aktiviteter från sponsorer. Det kommer även att finnas toaletter uppställda.

Följande funktionärstider kommer att finnas för loppet (antal utöver ansvariga för varje uppgift):
Söndag 26/5 12.00-16.00 Utdelning av nummerlappar på Spobik (2 st)
Måndag 27/5 17.00-21.00 Packa grejer vid IKHP-stugan och börja bygga arenan
Tisdag 28/5 12.00-16.00 Bygga arenan
Måndag 28/5 15.30-19.00 Nummerlappsutdelning och efteranmälan
Måndag 4/6 16.30-20.30 Start, bana, målgång, visa upp friidrott, servering (från 16.00) (ca 25)
Måndag 4/6 18.00-22.00 Städa området, åka upp till IKHP-stugan med all utrusning (5 st)

Vill man välja något speciellt pass (främst de tidiga så meddelar man a.gronvall@telia.com)

Bild på arenan (PDF) - Gammal version

Funktionärsroller (PDF)

Specificerat tidsprogram (PDF)