I takt med att informationsmängden ökar inom olika delar av samhället ökar också behovet av kompetens för att ta fram, bearbeta, analysera och presentera informationen.

Inferens Statistikkonsult erbjuder företag, högskolor och myndigheter statistisk kompetens på konsultbas. Följande områden är exempel där Inferens Statistikkonsult kan erbjuda sina tjänster

Vi arbetar med hög kvalitet och är noga med att utförligt förklara och dokumentera våra metoder och resultat.