Inferens Statistikkonsult har en gedigen kompetens inom flera verksamhetsområden. Tonvikten är lagd på statistik, data och samhällsvetenskap.

I det nätverk som Inferens Statistkkonsult arbetar genom finns för närvarande följande personer:

                 anders@inferens.se